Skip to content

”Måste alla vara Zlatan?” på turné !

Zlatan affisvh med övertsrykning

”Måste alla vara Zlatan?” är en föreställning om att vara och att få vara blyg som spelas för ÅK 4-6 runt om i Stockholm med stöd av Stockholms Stad under våren 2015.

Föreläsaren Steffo som ska hålla föredraget ”Alla kan bli Zlatan,konsten att tala inför folk” har fastnat i en bilkö. Hans tekniker Johan som redan är på plats och riggar inför föredraget får i uppgift att sätta igång eleverna tills han kommer.

Problemet är bara att Johan är ny och knappt vet vad föredraget handlar om och till råga på allt så är Johan väldigt blyg och hatar att stå och prata inför folk…

”Jag kan fantisera i timmar om vad alla tänker om mig eller vad de kommer att tänka om jag gör såhär eller sådär. Hjärtslagen. Det är hjärtslagen som syns utanför på skjortan. Starkare och starkare. Det blir tomt. Blankt. Finns inget här. Skakningarna kommer. Ljuden börjar att kännas långt därborta. Det börjar bli overkligt. Som på film. Och allt man b!ara vill är att inget ska synas. Men alla ser. ALLA SER. Allt. ALLT.”

”Måste alla vara Zlatan?” är en föreställning om att vara och att få vara blyg som spelas för ÅK 4-6 runt om i Stockholm med stöd av Stockholms Stad under våren 2015.