Skip to content

Måste alla vara Zlatan?

Zlatan affisvh med övertsrykning

 

En allvarlig komedi om att vara blyg.

För årskurs 4-6.

 

 

 

 

En allvarlig komedi om att vara och få vara blyg

Föreläsaren Steffo som ska hålla föredraget ”Alla kan bli Zlatan” konsten att tala inför folk har fastnat i en bilkö. Hans tekniker Johan som redan är på plats och riggar på scenen inför föredraget, får i uppgift att sätta igång eleverna tills Steffo kommer. Problemet är bara att det är Johans första dag på jobbet och han vill helst inte att stå och prata inför folk. Situationen som uppstår får Johan att minnas sin egen skolgång med att hålla föredrag inför klassen…

”Jag kan fantisera i timmar om vad alla tänker om mig eller vad de kommer att tänka om jag gör såhär eller sådär. Hjärtslagen. Det är hjärtslagen som syns utanför på skjortan. Starkare och starkare. Det blir tomt. Blankt. Finns inget här. Skakningarna kommer. Ljuden börjar att kännas långt därborta. Det börjar bli overkligt. Som på film. Och allt man bara vill är att inget ska synas. Men alla ser. ALLA SER. Allt. ALLT.”

Det är en demokratisk rättighet att lära sig att formulera sig snabbt och stå upp och säga vad en tycker och tänker. Vi ska alla få samma möjligheter men är det detsamma som att alla måste vara lika? Teater Gram vill genom föreställningen ”Måste alla vara Zlatan” ge röst åt de som inte alltid räcker upp handen, är lite mer tysta och lite mer försiktiga. Genom att ta ut ”spökena” i dagsljuset på ett dråpligt komiskt sätt, hoppas vi ge tröst och mod i de barn som kanske känner som karaktären Johan.

Av och med skådespelaren Patrik Wiberg

Speltid 35 minuter med samtal efteråt