Skip to content

Måndags dikt

images

Sätt in ett nytt hjärta i mig!

Ge mig blodtransfusioner!

Hamra in en tanke i kraniet!

jag levde aldrig klart mitt liv här på jorden, hann aldrig

älska mig mätt. /Majakovskij